Uslovi korišćenja

 1. Svrha
 2. Komunikacija elektronskim putem
 3. Opisi proizvoda
 4. Cene proizvoda
 5. Korisnički nalog i korišćenje sajta
 6. Ocene, komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci
 7. Savet za zdravstvenu negu
 8. Izjava o zaštiti privatnosti
 9. Pravo na odustanak od ugovora
 10. Zakonska odgovornost zbog nesaobraznosti robe ili usluge
 11. Odricanje odgovornosti
 12. Autorska prava i druga intelektualna svojina
 13. Promena (ažuriranje) podataka na sajtu
 14. Ostalo
 15. Kontaktiraj nas

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici Svezaimunitet.com prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Svrha

Dobro došli u SvezaImunitet web porodicu koje uključuju naše web stranice, mobilne web stranice, mobilne aplikacije i blogove. Ovaj Ugovor o korišćenju (“u daljem tekstu Ugovor”) utvrđuje ugovor između Kritpbon d.o.o (“u daljem tekstu Kritpbon”), i svakog korisnika (“korisnik”, ” vaše “ili” Vi) koji reguliše korišćenje naše web prezentacije (“u daljem tekstu Sajta”). Molimo Vas da pažljivo i potpuno pročitate ovaj sporazum pre korišćenja Sajta ili otkrivanja bilo kakvih ličnih podataka.
Korišćenjem Sajta ili otkrivanjem bilo kakvih ličnih podataka: (i) slažete se da ste pročitali i razumeli uslove ovog Ugovora, (ii) prihvatate i slažete se da ćete biti obavezani da poštujete Uslove Korišćenja (iii) prihvatate i slažete se da ćete se pridržavati svih zakona i propisa koji se primenjuju na predmet ovog Ugovora.
Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja ovog ugovora, nemojte pristupati ili koristiti našu web prezentaciju i otkrivati nam vaše lične podatke.
Uslovi upotrebe sadržani u ovom Ugovoru mogu se periodično menjati i mogu se revidirati bilo kada i s vremena na vreme, prema našem isključivom nahođenju, ažuriranjem ove objave. Povremeno bi trebalo da posetite ovu stranicu da biste pregledali trenutne uslove korišćenja jer su oni obavezujući za vas. Vaše dalje korišćenje Sajta znači da prihvatate bilo kakve izmene ili izmene ovog Ugovora. Ako je bilo kakva izmena neprihvatljiva za vas, vaša opcija je da raskinete ovaj Ugovor tako što ćete nas kontaktirati. Određene odredbe uslova korišćenja sadržane u ovom Ugovoru mogu biti zamenjene pravnim obaveštenjima ili uslovima koji se nalaze na određenim stranicama Sajta.

Komunikacija elektronskim putem

Kada posetite Svezaimunitet.com ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Opisi proizvoda

Svezaimunitet.com nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Svezaimunitet.com ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac. Reklamacija neće biti uvažena u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe, a sve detaljnije informacije možete pročitati na strani reklamacije.

Cene proizvoda

Sve cene proizvoda su navedene na sajtu sa uračunatim PDV-om. Svezaimunitet.com se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice.

Korisnički nalog i korišćenje Sajta

Koristeći naš Sajt Vi predstavljate i slažete se da ste stariji od 18 godina i da ste u potpunosti sposobni i kompetentni za ulazak u uslove korišćenja i garancije navedene u ovom Ugovoru ili bilo koje navedene odredbe i uslove. Ako ste mlađi od 18 godina, ne smete koristiti ovaj Sajt.

Od vas se traži da registrujete nalog na sajtu da biste mogli koristiti određene funkcije, kao što je kupovina. Slažete se da ćete pružiti tačne, istinite, potpune i aktuelne informacije o sebi kao što se traži od strane Sajta i da pravovremeno ažurirate takve informacije kako biste održali tačne, istinite, potpune i aktuelne informacije. Ako pružite bilo kakve netačne, pogrešne, nepotpune ili zastarele informacije ili mi prema vlastitom ubeđenju posumnjamo da su takve informacije netačne, pogrešne, nepotpune ili zastarele, zadržavamo pravo obustaviti ili ukinuti vaš korisnički nalog i zabraniti bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu Vašeg naloga ili bilo kog njegovog dela. Tokom procesa registracije kreirate korisničko ime i lozinku. Vi ste odgovorni za poverljivost vašeg korisničkog naloga i lozinke i odgovorni ste za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim korisničkim nalogom ili lozinkom. Slažete se da ćete nas odmah obavestiti o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju vašeg korisničkog naloga ili lozinke ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti i osigurati da izađete sa svog korisničkog naloga na kraju svake sesije. Slažete se da ćete biti odgovorni za sve troškove koji proizlaze iz korišćenja vašeg korisničkog naloga na Sajtu, uključujući troškove koji proizlaze iz neovlašćenog korišćenja vašeg korisničkog naloga. Mi nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu usled nepoštovanja ovog odeljka.

Slažete se da ćete koristiti Sajt u zakonite svrhe i da ste odgovorni za korišćenje i komunikaciju na Sajtu. Slažete se da nećete postavljati na ili preneti putem Sajta bilo koji nezakoniti, prekršajni, klevetnički, nepristojan, preteći, uvredljivi ili na drugi način nepoželjan materijal bilo koje vrste, uključujući bilo koji materijal koji podstiče nezakonito ponašanje ili ponašanje koje bi podstaklo građansku odgovornost, narušilo tuđa prava intelektualne svojine ili na drugi način krši bilo koje merodavno lokalno, državno, nacionalno ili međunarodno pravo. Slažete se da nećete koristiti Sajt na način koji bi ometao normalan rad ili kršio bilo koju upotrebu ovog Sajta.

Slažete se da nećete pristupiti Sajtu bilo kojim sredstvom osim interfejsa koji pružamo. Zabranjeno je prikazivanje ili pokretanje Sajta ili bilo koje informacije ili materijal prikazan na Sajtu u okvirima ili sličnim sredstvima na drugoj web-lokaciji bez našeg prethodnog odobrenja. Svi dopušteni linkovi na Sajtu moraju biti u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima.

Mi ne tvrdimo da su materijali sadržani na Sajtu ili proizvodi opisani ili ponuđeni na Sajtu prikladni ili dostupni za korišćenje u nadležnostima izvan Srbije, ili da je ovaj ugovor u skladu sa zakonima bilo koje druge zemlje. Korisnici Sajta izvan Srbije to rade na svoju inicijativu i rizikuju i odgovorni su za poštovanje svih važećih zakona i propisa. Slažete se da nećete pristupiti Sajtu sa bilo koje lokacije ili teritorije gdje je njen sadržaj nezakonit i da ste vi, a ne mi, odgovorni za poštovanje svih važećih zakona i propisa.

Ovaj Ugovor je važeći dok ne bude raskinut od strane nas ili Vas. Mi, po sopstvenom nahođenju, možemo obustaviti ili raskinuti ovaj Ugovor u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja i uskratiti vam pristup Sajtu ili bilo kom delu istog. Možete raskinuti ovaj Ugovor u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati i prestati da koristite svoj korisnički nalog na Sajtu. Po prestanku od strane nas ili vas, morate uništiti sve materijale dobijene sa Sajta, uključujući sve kopije takvih materijala, bilo da su napravljene pod uslovima upotrebe sadržanim u ovom Ugovoru ili na neki drugi način. Zadržavamo pravo da izmenimo ili prekinemo, privremeno ili trajno, Sajt ili bilo koji njegov deo uz obaveštenje.

Zadržavamo pravo da ukinemo bilo koji korisnički nalog ako se vaša porudžbina smatra lažnom ili se osporava naplata kreditnom karticom. Slažete se da možemo prekinuti ili obustaviti vaš pristup celom Sajtu ili njegovom delu, sa ili bez najave, za svako ponašanje koje, po našem vlastitom mišljenju, smatra kršenjem bilo kog dela ovog Ugovora, zakona ili propisa ili je štetno za drugog korisnika ili nas.

Ocene, komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci

Posetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke na Svezaimunitet.com. Na stranici proizvoda je omogućeno svim posetiocima da unesu svoje iskustvo ili mišljenje o proizvodu. Unos ocene i komentara mogu izvršiti kao registrovani kupci, pri čemu se ovi komentari uvek objavljuju samo sa ličnim podacima koje sam kupac unese, dok se ostali podaci ne prikazuju u komentarima. Ako komentar unese registrovani kupac, moguće je da naknadno zatraži ispravku, dodatak ili brisanje komentara. Svi komentari uneti od registrovanih kupaca pre objavljivanja prolaze kroz proveru sadržaja i na samoj stranici se pojavljuju nakon provere, a najdalje nakon 24h. Provera sadržaja i selekcija se ne radi na bazi same ocene proizvoda, svaka argumentovana ocena, pa i nezadovoljavajuća, biće objavljena.
Svezaimunitet.com ima pravo da ne objavi komentare ili da objavi uz manje korekcije koje ne menjaju suštinu samog komentara u slučaju da narušavaju svrhu za koju su namenjeni, a posebno: komentare koji su zlonamerni, sadrže uvredljiv sadržaj, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih; komentare koji direktno promovišu proizvode koji se ne nalaze u našoj ponudi; komentare koji krajnje neargumentovano daju lošu ocenu a nemamo potvrdu da je proizvod zaista korišćen; pitanja, komentare i drugi sadržaj koji ne opisuje ocenu i/ili iskustvo sa konkretnim proizvodom. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na Svezaimunitet.com. Protiv takvih aktivnosti Svezaimunitet može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Savet za zdravstvenu negu

Sajt nema namenu da obezbedi davanje dijagnoze, lečenje ili medicinski savet. Proizvodi, usluge, informacije i drugi sadržaji koji se pružaju na Sajtu, uključujući informacije koje se mogu dati direktno na Sajtu ili povezivanjem na sajtove trećih strana, pružaju se samo u informativne svrhe. Molimo vas da se konsultujete sa lekarom ili drugim zdravstvenim radnikom o bilo kojoj medicinskoj ili zdravstvenoj dijagnozi ili opcijama lečenja.

Informacije koje su date na Sajtu i povezanim web stranicama, uključujući informacije koje se odnose na medicinska i zdravstvena stanja, tretmane i proizvode, mogu se dati u sažetom obliku. Informacije na Sajtu koje uključuju bilo koju deklaraciju proizvoda ili pakovanja ne bi se trebale smatrati zamenom za savet od strane lekara. Sajt ne preporučuje samostalno lečenje zdravstvenih stanja. Informacije na sajtu nisu sveobuhvatne i ne pokrivaju sve bolesti, oboljenja, fizička stanja ili njihovo lečenje. Obratite se svom lekaru odmah ako imate pitanja u vezi sa zdravljem. Nikada ne zanemarujte ili ignorišite medicinski savet na osnovu informacija koje ste možda pročitali na Sajtu.

Linkovi ka ili pristup sa bilo kog web sajta ili resursa treće strane nije odobravanje bilo koje informacije, proizvoda ili usluge. Mi nismo odgovorni za sadržaj ili učinak bilo koje web stranice trećih strana. Korišćenje web sajtova trećih strana je na vašu vlastitu odgovornost.

Ne biste trebali koristiti informacije ili usluge na Sajtu za dijagnozu ili lečenje bilo kakvih zdravstvenih problema ili za prepisivanje bilo kakvih lekova ili drugih tretmana. Uvek se konsultujte sa svojim lekarom i pročitajte informacije koje je obezbedio proizvođač proizvoda na deklaraciji proizvoda ili pakovanju, pre upotrebe bilo kog leka, nutricionističkog, biljnog ili homeopatskog proizvoda ili pre početka bilo kog programa vežbanja ili ishrane ili započinjanja bilo kog tretmana zdravstvenog problema. Svaki pojedinac je različit i može različito reagovati na različite proizvode. Trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom o interakcijama između lekova koje uzimate i dodataka ishrani. Komentari napravljeni na bilo kom delu Sajtu od strane zaposlenih ili korisnika Sajta su strogo njihovi lični stavovi napravljeni u svom ličnom svojstvu i ne predstavljaju naše stavove ili tvrdnje. Ocene proizvoda od strane bilo kog trenutnog ili prethodnog zaposlenog ili korisnika Sajta su strogo njihovi lični stavovi napravljeni u njihovom ličnom svojstvu i nisu zamišljeni kao zamena za odgovarajuću medicinsku negu ili savet od lekara. Mi nismo odgovorni za bilo kakve informacije koje su date na Sajtu u vezi sa preporukama koje se odnose na dodatke ishrani za bilo koje zdravstvene svrhe.

Uvek proverite deklaraciju proizvoda ili pakovanja pre upotrebe bilo kog proizvoda. Ako postoje razlike, kupci trebaju slediti informacije navedene na nalepnici ili pakovanju proizvoda. Trebalo bi da se direktno obratite proizvođaču radi objašnjenja o označavanju proizvoda i detaljima pakovanja i preporučenoj upotrebi.

Izjava o zaštiti privatnosti

Vaša privatnost i sigurnost su naš glavni prioritet. U ime Internet prodavnice Svezaimunutet.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice Svezaimunitet.com (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pravo na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navodjenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe.
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na Obrascu za odustanak od ugovora.
Izjava o odustanku od ugovora smatra se blagovremenom ukoliko je poslata na našu email adresu (info@svezaimunitet.com) u roku od 14 dana od dana kada je kupac primio porudžbinu. Mi ćemo Vas o prijemu Obrasca za odustanak koji ste poslali poštom ili elektronskim putem, obavestiti odmah i bez odlaganja poštom ili putem emaila.
Potrošač je dužan da vrati robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak.
Potrošač snosi troškove vraćanja robe.
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan.
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane.
Svezaimunitet će vam bez odlaganja izvršiti povrat uplate, s tim da će se od iznosa odbiti troškovi isporuke, ako nisu prethodno bili uračunati, Povrat uplate će se uraditi najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili popunjen Obrazac za odustanak od ugovora, kao i robu koja se vraća.
Povrat novca će se izvršiti na tekući račun potrošača ili na neki drugi tekući račun koji potrošač odredi i pošalje na našu email adresu ili putem pošte. Uplata se vrši na tekući račun, bez obzira što je potrošač platio gotovinski kuriru prilikom preuzimanja, jer nismo u mogućnosti da na bilo koji drugi način izvršimo povraćaj novca.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Svezaimunitet je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Svezaimunitet ima pravo da ne izvrši povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok ne dobije dokaz od kupca da je roba poslata.
Protekom roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti ovde.

Zakonska odgovornost zbog nesaobraznosti robe ili usluge

Svezaimunitet je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobrraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom odredjene neseobraznosti.
Sve troškove koji su potrebni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke preuzima Svezaimunitet.

Odricanje odgovornosti

Slažete se da je korišćenje Sajta na vaš rizik. Svezaimunitet i njegovi zapošljeni ne daju garanciju da Sajt ili bilo koji program odgovara vašim zahtevima, da će sajt biti bezgranično ili konstantno siguran, bez grešaka ili prekida, da će rezultati dobijeni sa sajta ili bilo kog programa biti tačni ili pouzdani, kvalitet bilo kog proizvoda, usluge, informacije ili drugi materijali koje ste dobili kroz Sajt da će ispuniti vaša očekivanja i bilo koje greške na sajtu biti popravljene. Bilo koji materijal preuzet ili na drugi način dobijen kroz Sajt ili podsredstvom bilo kog programa je na vaš vlastiti rizik i vi ste odgovorni za bilo koju štetu vašeg operativnog sistema ili gubitka podataka koji rezultira nakon preuzimanja bilo kog materijala.
U slučaju nastanka eventualne štete, Svezaimunitet neće biti odgovoran za bilo koje indirektne, slučajne, posebne ili poslednične štete. Ako ste kupac, maksimalna odgovornost Svezaimunitet subjekta biće ograničena iznosom koji ste platili za bilo koji proizvod, informaciju ili uslugu koju ste naručili putem sajta Svezaimunitet.com.
Ne dajemo garanciju u pogledu prodatih proizvoda ili usluga. Nismo odgovorni za bilo koje štete informacija, proizvoda ili usluga koje nude treće strane.

Autorska prava i druga intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Svezaimunitet ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na Svezaimunitet.com smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Sva prava koja ovde nisu izričito data su rezervisana od strane Kritpbona i njegovih davalaca licenci. Ostala autorska prava, zaštitni znakovi, nazivi proizvoda, imena kompanija, logotipi ili intelektualna svojina vlasništvo su odgovarajućih vlasnika sa svim pravima.

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu Sporazum

Svezaimunitet.com zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci Sajta nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

Ostalo

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Svezaimunitet.
Sastavni deo “uslova korišćenja” su i informacije o mogućim načinima isporuke i plaćanja kao i naša politika privatnosti. Sve informacije možete videti na sledećim linkovima:
Način isporuke
Način plaćanja
Reklamacije
Politika privatnosti

Kontaktiraj nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom Ugovoru, kontaktirajte našu Službu za korisnike.